အစီရင်ခံစာ အမျိုးမျိုး

နှောင့်နှေးမှုများကို လျှော့ချပြီး အလုပ် (၂) ဆထက်မက ပိုမိုတွင်ကျယ်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ

Reporting

အရှုံး/အမြတ် အစီရင်ခံစာ အပါအဝင် လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် အချိန်ကာလပိုင်းခြားပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်း၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တို့ကို အချိန်မှီ သိရှိနိုင်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းပိုမိုအောင်မြင်လာစေနိုင်ပါသည်။ Report များကိုကြည့်ရှုရာတွင် Report အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ကာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ Custom date range များရွေးချယ်ကာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ Report chart design များကိုပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ Chart များကို Print ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ Download ယူနိုင်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။