စာရင်းကိုင် လုပ်ဆောင်ချက်များ

နှောင့်နှေးမှုများကို လျှော့ချပြီး အလုပ် (၂) ဆထက်မက ပိုမိုတွင်ကျယ်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ

Invoicing

သင့်လုပ်ငန်း၏ တစ်ကြိမ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် စသဖြင့် တောင်းခံရမည့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို သေသပ်ကျနစွာဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းငွေတောင်းခံလွှာအား ဖန်တီးနေစဉ် တိုက်ရိုက်(live) ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ဖန်တီးပြီးသော ငွေတောင်းခံလွှာများကို သက်ဆိုင်ရာ Customer များဆီသို့အလွယ်တကူ email ပေးပို့နိုင်ခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေလက်ခံရရှိပြီးသော ငွေတောင်းခံလွှာများကို Paid invoice ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

Invoice expiry notification

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ် ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် တောင်းခံရမည့်ရက်ကို ကြိုတင်သတိပေးခြင်၊ သင်ကိုယ်တိုင် Custom date range များသတ်မှတ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကို customer များဆီသို့ သတိပေးအကြောင်းကြားသော email များပေးပို့နိုင်ပါသည်။

Profit and loss

လစဉ်(သို့)နှစ်စဉ် ဝင်ငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဝန်ထမ်းများသို့ပေးချေသည့်လစာများ စသဖြင့် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ အရှုံးအမြတ်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်လနှင့်တစ်လ၊ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် သင့်စိတ်ကြိုက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။